Toy Fighter (1999 Arcade)

Check for related series


Vitamin (Kitchen Princess)Tsuru Hiromi
RouxKawanami Youko
PeetMatsui Mami
HeroBarry Gjerde
MifuneEgawa Hisao
GushikenKisaichi Atsushi
????Kawakami Haruhiko
CymbalsMataro
KaerumanOnoguchi Masahiro
NejibirdSuzuki Shunsuke