Tekken (1994/12 Arcade)

Check for related series


Mishima HeihachiGinga Banjou
Mishima KazuyaNakata Jouji
GanryuuUgaki Hidenari
YoshimitsuTsuchida Hiroshi
KunimitsuKikuchi Shiho