Taiko no Tatsujin Tobbikiri! Anime Special (PS2)

Check for related series


Don-chanNarahashi Miki
Katsu-chanNarahashi Miki
AnikiMizuki Ichirou
MicchiHorie Mitsuko
Kage-chanKageyama Hironobu