Sword & Sorcery (Sega Saturn)

Check for related series


LucionHayashibara Megumi
ElgortShiga Katsuya
BiomeruderIshimori Takkou
KaneyonNagasako Takashi
MiminagaShiina Hekiru
AryaMiyamura Yuko
NarrationTobita Nobuo