Super Hero Sakusen (PSX)

Check for related series


Heero YuyMidorikawa Hikaru
Zechs MerquiseKoyasu Takehito