Seiya Monogatari - AnEarth Fantasy Stories (1995/12/22 PC Engine, 1997/03/28 Sega Saturn)

Check for related series


RenaOgata Megumi
MaashuKakegawa Hirohiko
w YukiNogami Yukana
w RindaDodo Asako
w OriberaSuzuka Chiharu
Guregorii-jiisanTsuji Shinpachi
MakugaiaTanaka Hideyuki
Sister MariaInoue Kikuko
KashimuMidorikawa Hikaru
NaashaKanai Mika
OrugaSatou Ai
VesutoriruHayami Shou
c VerumessaOgata Megumi
AdisuTsuda Shouko
BasutaagiaWakamoto Norio
|l BaatoramuNakata Kazuhiro
YukiHitomi