SOUL EATER - BATTLE RESONANCE (2009/01/29 PS2, 2009/01/29 PSP)

Check for related series


Maka Arubaan [Maka Albarn]Omigawa Chiaki
Souru Iitaa [Soul Eater]Uchiyama Kouki
Burakku*Sutaa [Black*Star]Kobayashi Yumiko
Nakatsusa Tsubaki [Nakatsusa Tsubaki]Nazuka Kaori
Desu Za Kiddo [Death The Kid]Miyano Mamoru
Erizabesu Tonpuson (Rizu) [Elizabeth Thompson (Liz)]Watanabe Akeno
Patorishia Tonpuson (Pati) [Patricia Thompson (Patty)]Takahira Narumi
Miira Naigusu [Mira Nygus]Noda Junko
Shido Baretto [Sid Barett]Kimura Masafumi
Haabaa Do Ekureeru [Harvar D Eclair]Hatano Wataru
Okkusu Foodo [Ox Ford]Yoshino Hiroyuki
Burea [Blair]Katou Emiri
Furanken Shutain-hakase [Dr. Franken Stein]Uchida Yuuya
Shinigami-sama [Lord Death]Koyama Rikiya
Mifune [Mifune]Tsuda Kenjirou
Ragunaroku [Ragnarok]Himeno Keiji
Kurona [Crona]Sakamoto Maaya
Ekusukaribaa [Excalibur]Koyasu Takehito
Medyuusa [Medusa]Kuwashima Houko
Furii [Free]Nishi Rintarou