SILVER CHAOS FAN BOX ~ETERNAL FANTASIA~ (2003/05/23 Windows)

Check for related series


Maito [Might]Takigawa Daisuke
Adonisu [Adonis]Progress
Rorensu Rankasutaa [Lorence]Hamagorou
Pamu [Pam]Miyata Kouki
Raika Kiito [Leica]Konishi Katsuyuki
Hekutaa Puraisu [Hector]Fujiki Tatsuya
Kuruto Haueru [Kurt]Tsukui Kyousei
Verunaa Kuraudiusu [Werne]Iwanaga Tetsuya
Ragushieru [Ragsiel]Murasakibana Kaoru