SHADOW HEARTS FROM THE NEW WORLD (2005/07/28 PS2)

Check for related series


Jonii GaarandoKawamoto Kunihiro
ShanaiaNagata Ryouko
NatanKanemitsu Nobuaki
Furanku GoorudofingaaGinga Banjou
MaoKujira
Hirudegarudo VarentiinaKanda Rie
Rikarudo GomesuEbara Masashi
Rojaa Beekon (Roger Bacon)Gajuuin Tatsuya
Reni KaatisuNakamura Daiki
KiraaIshii Kouji
RediHikoukai
GirubaatoNiko Yasushi
Edona KaponeSonozaki Mie
Arufonso KaponeOka Tetsuya
An RafiitoWada Michiru
Eriotto Nesu (Eliot Ness)Nagano Kouichi