Ryuuko no Ken (1992/12/11 Arcade)

Check for related series


Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia) (Playing Version)Yano Eiji
Robaato Garushia (Robert Garcia) (Demo Version)JAMES W.HOVE
Rii Pairon (Lee Pailong)Yano Eiji
Kingu (King)Ikoma Harumi
Jon Kuroorii (John Crawley)Usui Masaki
Mr.Karate (Mr.Karate)Tsuda Eiji
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Ikoma Harumi