REAL BOUT Garou Densetsu WILD AMBITION (1999/01/28 Arcade)

Check for related series


Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Birii Kaan (Billy Kane)Yamanishi Atsushi
Yamazaki Ryuuji (Ryuji Yamazaki)Ishii Kouji
Sakata Touji (Toji Sakata)Sugawara Masashi
Sendou Tsugumi (Tsugumi Sendo)Deguchi Kayo
Raiden (Raiden)Jon Furaton
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata
Rii Shanfei (Li Xiangfei)Kingetsu Mami