Purasu Puramu (1999/10/07 Dreamcast)

Check for related series


Teo [Teo]Kimura Koten
Kanan [Kanan]Sasajima Kaoru
Jero [Jero]Kanayama Masahiro
Mana [Mana]Sakuragi Misato
Diramu [Deram]Saeki Hiroshi
Furoora [Flore]Asai Harumi
Burou [Blow]Nakakuni Takurou
Raseru [Rasel]Matsuyuki Chizuru