PrismRhythm - Welcome to the world with kindness! (2010/05/28 Windows)

Check for related series


Tokitou KazukiN/A
Erusuteria Mariigoorudo [Elsterrier Marigold]Matsutade Miou
Tokitou Kasumi [Kasumi Tokitou]Uragasumi Shino
Ria Beruoozu [Lia Berlioz]Fujimori Yukina
Mizune Gin [Gin Mizune]Nakase Hina
Kyarorain Mariigoorudo [Caroline Marigold]Haida Mikage
Sutecchi [Stitch]Naruse Mia
Babii-shitsujichou [Babii]Horofuda Kiri
Asakawa Kyouji [Kyouji Asakawa]Noriyuki