PYGMALION -the dark romance- (2009/01/30 Windows)

Check for related series


Jurietta Garatea [Gulietta]Randou Kazumi
Roze Arujento [Rose]Aoyama Yukari
Aasha Forsutaa [Asia]Yuzuki Kaname
Rio Baroone [Rio]Sakakibara Yui
Sofia Peiji [Sofia]Ousaka Kai
Tereera Nero [Terrale]Kaibara Erena
Beru [Bell]Kaneda Mahiru
Ningyou [Doll]Randou Kazumi
Acheru Romero [Accele]Randou Kazumi
Rapi [Rapi]Natsuno Koori
Dario Fosutaa [Dario]Hatoman Gunsou
Migeru Rosukaana [Miguel]Healthy Tarou
Kuraivu Peiji [Crive]Taiga Jou
Maaya [Mahya]Renko
Konii [Cony]Kimura Ayaka
Ryourichou [Chief]Mogura
Erena [Elena]Fukai Haruka