PHILOSOMA (1995/07/28 PSX)

Check for related series


D-3 [D-3]Suzuki Katsumi
Nikora Mishou [Nicola Micheau]Tanaka Atsuko
Aizakku Rangu [Isaac Lang]Horiuchi Kenyuu
Sutanree Kinnabaru [Stanley Kinnabaru]Ootsuka Akio
Karen Reinokku [Karen Raynox]Okamura Akemi
Aiban Kokkusu [Ivan Cox]Nagashima Yuuichi
Konpyuutaa Arisu [Computer Alice]Horikoshi Mami
Maikeru [Michael]Hoshino Mitsuaki