Ore-sama no Raguna-Rock (2010/10/28 Windows)

Check for related series


Niyorudo [Njord]N/A
NerutosuTamiyasu Tomoe
Roki [Loki]Imuraya Honoka
Heru [Hel]Suzumori Chisato
Oodin [Odin]Rita
Varukirii [Valkyrie]Oonami Konami
Tooru [Thor]Ogura Yui
Furiggu [Frigg]Momoi Homi
Suruto [Surt]Arisugawa Miyabi
Norun [Norn]Yukito Saori
Idun [Idun]Momoi Homi
Fenriru [Fenrir]Tanaka Rio
Furei [Frey]Kanematsu Yuka
Fureia [Freyr]Kanematsu Yuka
Yumiru [Ymir]Oonami Konami