Mugen no Frontier ~Super Robot Taisen OG Saga~ (2008/05/27 Nintendo DS)

Check for related series


Haaken Burouningu [Harken Browning]Hiyama Nobuyuki
Nanbu Kaguya [Nanbu Kaguya]Yukana
Ashen Bureideru [Aschen Brodel]Shimizu Kaori
Suzuka Hime [Suzuka Hime]Noto Mamiko
Arisu Reiji [Arisu Reiji] (From "Namco X Capcom")Inoue Kazuhiko
Shaomuu [Xiaomu] (From "Namco X Capcom")Minami Omi
KOS-MOS [KOS-MOS] (From "Xenosaga" series)Suzuki Mariko
Vaarushain Rihikaito [Wahrscheinlichkeit]Kusunoki Taiten
Karudia Bashirissa [Kaldia Basirissa]Suzuki Mariko
Shirou [Shirou]Miyashita Eiji
Koma [Koma]Iizuka Mayumi
Shuten [Shuten]Inada Tetsu
Otone [Otone]Oohara Sayaka
Rubooru Kukurusu [Rubor Cucullus]Okiayu Ryoutarou
Doroshii Misutoraru [Dorothy Mistral]Kuwatani Natsuko
Kattse Kotorunosu [Kattse Kotolnos]Okiayu Ryoutarou
An Shireena [Anne Sirena]Oohara Sayaka
Bonii Makushimado [Bonny Maxmad]Miyake Kenta
Eizeru Guranaata [Eizel Granada]Inada Tetsu
Henne Varukyuria [Henne Valkyria]Kuwatani Natsuko
Kyon Fuurion [Kyon Feulion]Iizuka Mayumi
Saya [Saya] (From Namco X Capcom)Orikasa Ai
Dokugozu [Dokugozu] (From "Namco X Capcom")Nishijima Youichi
Dokumezu [Dokumezu] (From "Namco X Capcom")Nara Tooru
T-elos [T-elos] (From "Xenosaga" series)Suzuki Mariko
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Miyake Kenta
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Nakamura Yuuichi
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Nara Tooru
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Yasuhiro
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Sonobe Yoshinori
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Miyashita Eiji
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Nishijima Youichi
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Kusunoki Taiten
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Horanai Ai
<VARIOUS MISCELLANEOUS ROLES>Ojima Yoshimi