Monogokoro, Monomusume. [MonoGocoro-MonoMusume] (2005/11/25 Windows, 2007/01/25 DVD Players Game)

Check for related series


Koudzuka Hiroaki [HIROAKI]N/A
Ako [ACCO]Oukawa Mio
Makiko (Rooru) [MAKIKO]Kusunoki Suzune
Yua [YUA]Oda Mari
Medika [MEDICA]Hosoda Nana
Shima [SHIMA]Nishida Komugi
Yomi [YOMI]KOHIRO
Mai (Zenmaizaa) [MAI]Oda Mari
Koudzuka Marine [MARINE]Mirau
Hadzuki Menou [MENOU]Kusunoki Suzune
Koudzuka Sayu [SAYU]Nishida Komugi