MAR - Marchen Awakens Romance - ARM FIGHT DREAM (2005/11/03 PS2)

Check for related series


Toramizu GintaKumai Motoko
BabboGinga Banjou
Doroshii [Dorothy]Nakajima Saki
Jakku [Jack]Sakaguchi Daisuke
Sunou [Snow]Shimizu Ai
Aran [Alan]Kosugi Juurouta
NanashiOnosaka Masaya
Aruvisu [Alviss]Hoshi Souichirou
RokoIshige Sawa
IanKawada Shinji
GiromuYoshino Hiroyuki
OrukoShimura Tomoyuki
RoranChiba Susumu
KyandisuSakuma Kumi
HarowinMatsumoto Dai
Fantomu [Phantom]Saiga Mitsuki
Edo [Ed]Sakaguchi Kouichi
PozunShiga Katsuya