MAGICAL WITCH ACADEMY ~Boku to Sensei no Magical Lesson~ (2005/02/25 Windows, 2006/06/29 DVD Players Game)

Check for related series


Tsukasa SutorobirantusuN/A
Shiruvia Vesupaa [Sylvia Vesper]Fukai Haruka
Arushia Eruguranto [Alcia Elgrant]Kusayanagi Junko
Shizuna Kadokura [Shizuna Kadokura]Isshiki Hikaru
Raira [Lyra]Shirai Ayano
Mirufi Fasufaa [Milfy Phosphor]Kaneda Mahiru
Ekureeru Baanetto [Eclair Burnet]Hatono Hina