Lodoss Tou Senki - Record of Lodoss War - Eiyuu Sensou (1994 Mega CD)

Check for related series


Paan [Parn]Kusao Takeshi
Diido [Deed]Touma Yumi
Eto [Eto]Yamaguchi Kappei
Surein [Slayn]Tanaka Shuuhei
Uddo [Wood]Wakamoto Norio
Gimu [Ghim]Sakaguchi Yoshisada
Kaara [Karla]Sakakibara Yoshiko
Wooto [Wort]Ooki Tamio
Faan [Fahn]Saka Osamu
Berudo [Beld]Ishida Tarou
Kashuu [Kashew]Ikeda Shuuichi
Ashuramu [Ashram]Kamiya Akira
Fianna [Fianna]Chiba Reiko
NarrationNagai Ichirou
NabaNagai Ichirou