Little Witch Parfait ~Kuroneko Jirushi no Mahouyasan~ (1999/04/28 Windows)

Check for related series


Parufe Shukureeru [Parfait Sucreal]Koyama Kimiko
Sakemasu [Sakemasu]Mita Yuuko
Furoore Mirufia [Flore Milfia]Sango Minako
Renetto Kirushu [Reinette Kirsche]Mizuki Nana
Kokotto Kirushu [Cocotte Kirsche]Mizuhashi Kaori
Feeru RusettoIshida Akira
Firisu FuroruIshida Akira
Shanti ShukureeruMita Yuuko