Korokke! 2 Yami no Banku to Ban-joou (2003/07/17 GBA)

Check for related series


Korokke [Croquette]Katou Nanae
Usutaa [Worcester Sauce]Matsumoto Yasunori
Rizotto [Risotto]Hoshi Souichirou
Purin-Purin [Pudding]Iwata Mitsuo
Fondovoo [Fond De Veau]Horiuchi Kenyuu
T-Boon [T-Bone Steak]Suzuki Chihiro
Kyabetsu [Cabbage]Jou Masako
Poo [Potato]Murai Kazusa
Taro [Taro]Nagashima Yuuichi
Anchobi [Anchovy]Hidaka Noriko
Tantanmen [Dan Dan Mian]Kouno Tomoyuki
Aburamii [Aburami (Fat Meat)]Miyake Kenta
Bajiru [Basil]Kubota Takashi
Tekiira [Tequila]Sakaguchi Kouichi
Papaia [Papaya]Ugaki Hidenari
Shishikababuu [Shish Kebab]Ugaki Hidenari