Katahane (2007/01/26 Windows, 2008/08/28 DVD Players Game)

Check for related series


Anjerina Rokka (Shirohane Compilation)Agumi Oto
Beru (Shirohane Compilation)Gogyou Nazuna
Koko (Shirohane Compilation)Naruse Mia
Wakaba Foore (Shirohane Compilation)Samoto Furi
Sero Saade (Shirohane Compilation)Kawashima Rino
Raito Foore (Shirohane Compilation)Samoto Furi
Kurisutina Dorun (Kurohane Compilation)Agumi Oto
Efa (Kurohane Compilation)Gogyou Nazuna
Koko (Kurohane Compilation)Naruse Mia
Ain Ronberugu (Kurohane Compilation)Fujii Bakuhatsu
Dua Kaarusuteddo (Kurohane Compilation)Misaki Rina
Varerii Jakaaru (Kurohane Compilation)Katou Kazuki
PauraGogyou Nazuna
RyuryuKawashima Rino
Shiruvia PerettsuOda Mari
Toniino SutaraabaKazakiri Shun
Yusshi OzuboonKazakiri Shun
Fabio GureiKatou Kazuki
Hansu BurantoKatou Kazuki
Marion KyuriiMaki Izumi
Aka no Shisetsudan - LeaderMaki Izumi
Rein HerumaaYamanaka Shouichi
Nikora RokkaRita
FurooraRita
ChokoRita