Ikusa Megami VERITA [BATTLE GODDESS EPISODE-4] (2010/04/23 Windows)

Check for related series


Serika ShirufiruN/A
HaisheraChishichi
Ekuria FemirinsuMirau
Runa-KuriaAoyama Yukari
Riui MaashirunN/A
KaarianAoyama Yukari
NaberiusuOonami Konami
Rita SemifuIwaizumi Mai
TetoriKawashima Rino
Petereene SeraKasuga An
DiaaneMoegi Yui
Rapisu SaurinAikawa Nana
Rin Fara BarujiaanaIwaizumi Mai
MonarukaGogyou Nazuna
Shirufia RuuhansuAoyama Yukari
RaashenaTamiyasu Tomoe
EvuriinuYuria (2)
PaimonN/A
ZefiraKisaragi Akira
Mariinya KuruppuTogashi Kei
Shuri ReitsenDynamite-Ami
AmudoshiasuSindou Mayumi
ErizabettaKanzaki Chihiro
Mizu no MikoNogami Nana
Chiki IndisuKanematsu Yuka
Shera ErusarisuShion Miyabi
ReiineKasuga An
SwuutiKanzaki Chihiro
MaarionIwaizumi Mai
Rekushumi ParaberumuOda Mari
Revia RooguraiaKawashima Rino
RefinN/A
Iriina MaashirunOonami Konami
FaamishirusuKasuga An
Tifaana RukusenbeeruKanzaki Chihiro
Rifia Iriina MaashirunSasa Rumiko
Shiruvan MaashirunN/A
Kamiiri MaashirunN/A
ZahaaniuN/A
GurazaN/A
KafaruuN/A
Kineriusu III SeiN/A
Pureiadesu-suukikyouN/A
Zono JiN/A
Riifu TerukaN/A
Roka Ruusukooto (Red-haired Priest Female Warrior)Aoyama Yukari
Kuu-chanN/A
RinyuKuroiwa Koko
Bureaado KassareN/A
Abiruusu KassareN/A
????? (Rapushiia Run)N/A
NassosuN/A
KoaN/A
Tsenido RubiisuN/A
Ranzabu KirunanN/A
Berufu RooguraiaN/A
RatinaN/A
RatenniiruYuria (2)
NunKawashima Rino
Arena ReceptionistAikawa Nana
Yakata no Onna MajutsushiShion Miyabi
NenaOukawa Mio
RakushumiiruOda Mari
MekiShion Miyabi
ArugureeOukawa Mio
Niruu DyunamisuKanematsu Yuka
Maou-samaN/A
RiriiMirau
Eushully-chanDynamite-Ami
Black Eushully-chanAoyama Yukari
AnastasiaOonami Konami
Eukleia-sanN/A