Granado Espada (2006 Windows)

Check for related series


Fighter (Male)Nakamoto Nobuhisa
Fighter (Female)Nogawa Sakura
Wizard (Male)Okiayu Ryoutarou
Wizard (Female)Shouji Yui
Scout (Male)Hori Takayuki
Scout (Female)Inoue Nana
Musketeer (Male)Kibe Shouta
Warlock (Female)Tanaka Rie
Adelina EsperansaZougou Saeko
Ijji InburiaNanjou Yoshino
Gureisu BeruneruriNakagawa Akira
TyubyuronNakamoto Nobuhisa
Buruuni EdienNakagawa Akira
Mi KaruyarainenFujihisa Rumi
RamiroNanjou Yoshino
Lisa RinwayNakagawa Akira
RominaZougou Saeko
Roruku BuruhorenFuse Masahide