Gensou Suikoden IV (2004/08/19 PS2)

Check for related series


Shujinkou [Voice Type A] (Hero (A))Oohara Takashi
Shujinkou [Voice Type B] (Hero (B))Togawa Emi
Rino En Kurudesu (Lino En Kuldes)Shimura Tomoyuki
Erenoa Shirubaabaagu (Elenor)Ootori Yoshino
Kika (Kika)Kiuchi Reiko
Gureamu Kurei (Graham Cray)Nakata Kazuhiro
Toroi (Troy)Oomizu Tadasuke
Akagi (Akaghi)Oohata Shintarou
Akuseru (Axel)Masaki Takashi
Agunesu (Agunes)Shimeno Junko
Ameria (Ameria)Minagawa Noriko
Arudo (Aldo)Satou Hiroshi
Izaku (Izak)Mizuuchi Kiyomitsu
Wenderu (Wendel)Murata Asato
Woorokku (Warlock)Ogino Seirou
Ugetsu (Ugetsu)Kobushi Nobuyuki
Orunan (Ornan)Tomita Jun
Oreegu (Oleg)Saitou Ryouta
Kaaru (Karl)Saitou Ryouta
Katarina (Katarina)Takamori Nao
Gurecchen (Gretchen)Adachi Tomo
Keito (Kate)Kodaira Yuuki
Geirii (Gary)Oohata Shintarou
Kenesu (Kineth)Kakehashi Atsushi
Goo (Gau)Harasawa Katsuhiro
Konraddo (Konrad)Mogami Tsuguo
Jiin (Jeane)Kaida Yuuko
Jeremii (Jeremy)Hagiri Shou
Shigurudo (Sigurd)Nose Ikuji
Sharurumaanyu (Chariemagne)Yamaguchi Shigeomi
Jueru (Jewel)Ishimatsu Chiemi
Shiramine (Shiramine)Kuga Kenji
Sunou Fingaafuuto (Snowe)Taniyama Kishou
Setsu (Setsu)Hijikata Masato
Seruma (Selma)Araki Maiko
Teddo (Ted (Robed Man))Akaishi Kouki
Taanya (Tanya)Murata Asato
Dario (Dario)Taki Satoshi
Taru (Tal)Hamada Kenji
Chiipuu (Chiepoo)Itou Miyako
Chanbo (Chanbo)Mizuta Wasabi
Desumondo (Desmond)Okabayashi Fumihiko
Toobu (Tob)Mogami Tsuguo
Toravisu (Travis)Makino Hideki
Torisutan (Trishtan)Takubo Shuuhei
Narukuru (Nalkul)Hagiri Shou
Nareo (Nalleo)Togawa Emi
Niko (Nico)Igarashi Tetsuyuki
Noa (Noah)Kodaira Yuuki
Bikkii (Viki)Ookura Aya
Haavei (Harvey)Kitajima Hiroaki
Baasoromyuu (Bartholomew)Harasawa Katsuhiro
Paburo (Pablo)Jitsukawa Manabu
Furea (Flare)Yamakawa Kotomi
Furederika (Frederica)Fujimura Ayumi
Heruga (Helga)Fujimoto Noriko
Herumuuto (Helmut)Iwase Akira
Poora (Paula)Hirose Hitomi
Makishin (Maxine)Nabatame Hitomi
Mizuki (Mizuki)Itou Shizuka
Mikkii (Micky)Hagiri Shou
Mitsuba (Mitsuba)Nabatame Hitomi
Mirei (Millay)Suga Harumi
Yuujin (Eugene)Kawada Shinji
Raionbahha (Shutoruteheimu Raionbahha III Sei) (Reinbach)Shinomiya Gou
Raionhoruto (Reinhold)Naitou Hiroki
Rakujii (Rakgi)Iwaoka Mio
Ramada (Ramada)Kishi Yuuji
Riirin (Liline)Kobushi Tomoko
Rikie (Rikie)Hasegawa Inaho
Rita (Rita)Oono Aiko
Ruiizu (Louise)Oogaki Rika
Rune (Rene)Suga Harumi
Reicheru (Rechel)Kobushi Tomoko
Rousen (Lo Seng)Mogami Tsuguo
Rouhaku (Lo Hak)Kawada Shinji
Roufon (Lo Fong)Fujimoto Noriko
Guren Kotto (Glen)Hanada Hikaru
Burando (Pirate Beandeau)Fujiwara Keiji
Anki-tsukai/Ansatsusha (Assassin)Kuga Kenji
Vincento Fingaafuuto (Lord Vingerhut)Kishi Yuuji
Na Naru Island ChiefOgino Seirou
Elves ElderMogami Tsuguo
GovernorOgino Seirou
Koruton (Colton)Nakajima Toshihiko
Rekkunaato (Leknaat)Miyatake Masako
Fog Ship GuideTaki Satoshi
Kooluk SoldierHanafusa Mieko
Kooluk SoldierNagai Kazunari
Cray's SonIwaoka Mio
Rakgi's DadSatou Hiroshi