Garou MARK OF THE WOLVES (1999/11/26 Arcade)

Check for related series


Rokku Hawaado (Rock Howard)Takemoto Eiji
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Maruko Rodorigesu (Marco Rodriguez)Hanada Hikaru
Kimu Donfan (Kim Dong Hwan)Hashimoto Jun
Kimu Jeifun (Kim Jae Hoon)Asakawa Hiroki
Futaba Hotaru (Hotaru Fubata)Horie Yuki
Gatou (Gato)Ishii Kouji
Hokutomaru (Hokutomaru)Takeuchi Junko
B.Jenii (B.Jenet)Saitou Rei
Gurifonmasuku (The Griffon/Tizoc/Griffon Mask)Hanada Hikaru
Furiiman (Freeman)Yano Eiji
Kebin Raian (Kevin Rian)Kitazawa You
Guranto (Grant)Kitazawa You
Kain R Hainrain (Kain R. Heinlein)Hashimoto Jun