Fushigi no Kuni no Angelique (1996/10/11 PC-FX)

Check for related series


Anjeriiku Rimooju [Angelique Limoges]N/A
Juriasu [Julious]Hayami Shou
Kuravisu [Clavis]Shiozawa Kaneto
Randi [Randy]Hayashi Nobutoshi
Ryumieeru [Lumiale]Tobita Nobuo
Osukaa [Oscar]Horiuchi Kenyuu
Maruseru [Marcel]Yuuki Hiro
Zeferu [Zephel]Iwata Mitsuo
Orivie [Olivie]Koyasu Takehito
Ruva [Luva]Seki Toshihiko
Rozaria [Rosalia]Mitsuishi Kotono
DiaTanaka Atsuko