Final Fantasy X-2 (2003/03/13 PS2)

Check for related series


Yuuna (Yuna)Aoki Mayuko
Ryukku (Rikku)Matsumoto Marika
Pain (Paine)Toyoguchi Megumi
Aniki (Brother)Yamaguchi Takayuki
Dachi (Buddy)Taira Ken
Shinra-kun (Shinra)Watanabe Akeno
Master (Barkeep)Suwabe Junichi
Nuuji (Nooj)Canna Nobutoshi
Luchiru (Lucil)Oohara Sayaka
Eruma (Elma)Momomori Sumomo
Kurasuko (Clasko)Yamaguchi Takayuki
Yaibaru (Yaibal)Nakai Masataka
Marooda (Maroda)Nakai Masataka
Bekuremu (Beclem)Sakuya Shunsuke
Dona (Dona)Katsuragi Nanaho
Bararai (Baralai)Sobu Kenji
Barutero (Barthello)Ishimaru Jun
Gippuru (Gippal)Suzumura Kenichi
Shido (Cid)Sakaguchi Kouichi
Naadara (Nhadala)Oohara Sayaka
Benzo (Benzo)Natsuki Rio
Isaaru (Isaaru)Suyama Akio
Passe (Pacce)Kumai Motoko
Ruburan (Leblanc)Yasuhara Satomi
Unoo (Ormi)Furushima Kiyotaka
Sanoo (Logos)Tobita Nobuo
Sherinda (Shelinda)Nagasawa Miki
HikuriNatsuki Rio
TooburiIshikawa Hideo
Wakka (Wakka)Nakai Kazuya
Ruuruu (Lulu)Natsuki Rio
Kimari-Ronzo (Kimahri-Ronso)Chou Katsumi
Gariku-Ronzo (Garik-Ronso)Tetsuno Masatoyo
Towameru-Guado (Tromell-Guado)Ishino Ryuuzou
Shuuin (Shuyin)Morita Masakazu
Ren (Lenne)Kouda Kumi