Final Fantasy II (2002/10/31 PSX)

Check for related series


Furioniiru [Frioniel]Obi Yukimasa
Reonharuto [Leonheart]Yamaguchi Takayuki
Gai [Guy]Miyake Kenta
Maria [Maria]Shitaya Noriko