FINAL FANTASY XIII (2009/12/17 PS3)

Check for related series


Raitoningu [Lightning]/Ekureeru Faron [Eclair Farron]Sakamoto Maaya
Sunou Viriaasu [Snow Villiers]Ono Daisuke
Yoruba Daia Vanira [Oerba Dia Vanille]Fukui Yukari
Sazzu Kattsuroi [Sazh Katzroy]Ebara Masashi
Hoopu Esutohaimu [Hope Estheim]Kaji Yuuki
Yoruba Yun Fangu [Oerba Yun Fang]Andou Mabuki
Sera Faron [Serah Farron]Kotobuki Minako
Dojji Kattsuroi [Dajh Katzroy]Uzawa Shoutarou
Nora Esutohaimu [Nora Estheim]Matsushita Komina
Barutoromei Esutohaimu [Bartoromy Estheim]Aizawa Masaki
Amoda [Amodar]Ueda Yuuji
Gadoo [Gadot]Satou Biichi
Reburo [Lebreau]Asakawa Yuu
Maakii [Maqui]Naruse Makoto
Yuuju [Yuj]Hatano Wataru
Yaagu Rosshu [Yaag Rosch]Touchi Hiroki
Jiru Nabaato [Jihl Nabaat]Sonozaki Mie
Shido Reinzu [Cid Raines]Nakamura Yuuichi
Rigudi [Rygdea]Kase Yasuyuki
Garensu Daisurii [Galenth Dysley]Shinozuka Masaru
Orphan (Male)Shimono Hiro
Orphan (Female)Sonozaki Mie