FINAL FANTASY Versus XIII (PS3)

Check for related series


Nokutisu Rushisu Cheramu [Noctis Lucis Caelum]Suzuki Tatsuhisa
Sutera Nokkusu Furuure [Stella Nox Fleuret]????
Puronputo [Prompto]Kakihara Tetsuya
Gurajiorasu [Gladiolus]Yasumoto Hiroki
Igunisu [Ignis]Miyano Mamoru