End of Eternity (2010/01/28 PS3, 2010/01/28 XBOX 360)

Check for related series


Zefaa (Zephyr)Shimono Hiro
Vashuron (Vashyron)Narita Ken
Riinberu (Reanbell)Endou Aya
Roen (Roen/Rowen)Fujiwara Keiji
Yurisu (Julius/Juris)Kiuchi Hidenobu
Ragaaferudo (Lagerfeld)Sonobe Yoshinori
Furiida (Frida/Freida)Sakura Yuki (2)
Janpoore (Jeanpole/Jean Paulet)Terashima Takuma
Teresa (Theresa)Uemura Noriko
Sarivan (Sullivan)Koyasu Takehito
Rebekka (Rebecca)Yukana
????Asashina Junpei
Peetaa (Pater)Hiyama Nobuyuki
Garijaanon (Garigliano)Wakamoto Norio
Baabarera (Barbarella)Orikasa Ai
Antorion (Antourion)Satou Masaharu
Veroniku (Veronique)Yamazaki Wakana
GerushiiChiba Shigeru
<UNNAMED ROLE(S)>Mitoma Kouhei