Edel Blume (2008/04/24 PS2)

Check for related series


Meari [Mary]N/A
Jerarudo Viruberuvinto [Gerald]Konishi Katsuyuki
Konraddo Baatori [Conrad]Mizushima Takahiro
Vikutoru Furiidorihi [Victor]Yasumoto Hiroki
Oogyusuto Myuraa [August]Hosoya Yoshimasa
Richaado Kantemiiru [Richard]Taniyama Kishou
Baraaju Fon Ishutovaan [Balazs]Suwabe Junichi
Rerumu [Realm]Sugiura Naoko
Daniera [Daniella]Hirose Yuuka
Baajinia Moreno [Virginia]Takahashi Rie
Iriya [Illya]Kawasaki Meiko
Orivia [Olivia]Kawasaki Meiko
Yakobu Kantemiiru [Jacob]Yoshikai Kiyohito
Sutefan [Stephan]Yoshikai Kiyohito
Kurausu [Claus]Narisawa Suguru
Vorumaa [Volmar]Narisawa Suguru
Reo [Leo]Sugawara Masayoshi
Dimetorio [Demetrio]Sugawara Masayoshi
Giruberuto [Gilbert]Asari Ryouta
Emirio [Emilio]Asari Ryouta