Dungeon Breaker (2009/12/25 Windows)

Check for related series


Areku RudorufiN/A
Tiina EshumarukuBubaigawara Shiho
Karen EshumarukuKei
Serushia Umu ReintisuYuduki Hina.
PurieAyana Maria
Riin SupoidonNagatsuki Airi
Kurau SorasuKityune
Roi VerutanderuN/A
Geiru Veru MaakuN/A
Soosha Veru MaakuMasaki Phan
Doran BoonN/A
Basutachi-koushakuN/A
Jeido MoradooruN/A
Gurei Viru EndorariumuN/A
Karakaru [Caracal]Kyoumu Kyou
Hiiraa [Healer]Momoka Ren
Rizaadoaamaa [Lizard Armour]Inukai Ao
Akindoo [Trader]Masaki Phan
Samuraimasutaa [Samurai Master]Ayana Maria
Antenameiju [Antenna Mage]Kyoumu Kyou
Tsuinteeru [Twintail]Inukai Ao
Debirun [Deviln]Nagatsuki Airi
FurijiaKityune
MeidoMomoka Ren
RiruKyoumu Kyou