BLUE DRAGON (2006/12/07 XBOX 360)

Check for related series


Shuu [Shu]Inoue Marina
Kurukku [Kluke]Kawasumi Ayako
Jiiro [Jiro]Miyata Kouki
Zora [Zola]Kuwashima Houko
Marumaro [Marumaro]Kozakura Etsuko
Nene [Nene]Wakamoto Norio
Desuroi [Deathroy]Ueda Yuuji
Meka Shougun Zabo [Mecha General Szabo]Genda Tesshou
Chinmoku no Kuu [Silent Kuu]Kazama Hideo
Haran no Mai [Turbulent Mai]Asakura Eisuke
Neppa no Sai [Heat-wave Sai]Kondou Hiromu
Dotou no Kesu [Raging Kes]Oosuka Jun
Fuushira [Fushira]Ogata Kenichi
Torippo [Torippo]Toriyama Akira
Jiburaru-ou [King Gibral]Namikawa Daisuke
Surasura [Sura-sura]Sawaguchi Chie
Jiirara [Jeelala]Yamanoi Jin
Guruguru [Guru-guru]Mutou Tadashi
Yasatto [Yasatt]Gotou Atsushi
Hinetto [Hinnett]Aoyama Yutaka
Saaria [Sahlia]Ono Ryouko