BLUE DRAGON - Ikai no Kyojuu (2009/10/08 Nintendo DS)

Check for related series


Shujinkou [Hero] (Boy 1)Asanuma Shintarou
Shujinkou [Hero] (Boy 2)Hirakawa Daisuke
Shujinkou [Hero] (Boy 3)Chiba Susumu
Shujinkou [Hero] (Boy 4)Yonaga Tsubasa
Shujinkou [Heroine] (Girl 1)Kitamura Eri
Shujinkou [Heroine] (Girl 2)Iguchi Yuka
Shujinkou [Heroine] (Girl 3)Hanazawa Kana
Shujinkou [Heroine] (Girl 4)Kawaragi Shiho
Torippo [Torippo]Sakuraba Yuuji