Angelique etoile (2003/12/19 Windows, 2004/09/16 PS2)

Check for related series


Enju [Ange]N/A
Kandori no Joou [The Queen of Kandori (Angelique Limoges)]Shiratori Yuri
Rozaria [Rosalia]Mitsuishi Kotono
Juriasu [Julious]Hayami Shou
Kuravisu [Clavis]Tanaka Hideyuki
Randi [Randy]Canna Nobutoshi
Ryumieeru [Lumiale]Tobita Nobuo
Osukaa [Oscar]Horiuchi Kenyuu
Maruseru [Marcel]Yuuki Hiro
Zeferu [Zephel]Iwata Mitsuo
Orivie [Olivie]Koyasu Takehito
Ruva [Luva]Seki Toshihiko
Seijuu no Joou [The Queen of Seijuu (Angelique Collet)]Asada Youko
Reicheru [Rachel]Nagasawa Miki
Reonaado [Leonard]Koyama Rikiya
Furanshisu [Francis]Sugita Tomokazu
Yuui [Heuye]Namikawa Daisuke
Timuka [Timka]Kisaichi Atsushi
Chaarii [Charlie]Madono Mitsuaki
Seiran [Sei-Lan]Iwanaga Tetsuya
Erunsuto [Ernst]Morikawa Toshiyuki
Meru [Mel]Touma Yumi
Vikutooru [Victor]Tachiki Fumihiko
Ariosu [Arios]Narita Ken