ANGEL MAGISTER (2009/07/24 Windows)

Check for related series


Nagi Ebaaburaito [Nagi Everbright]Tamiyasu Tomoe
Kanata Kuramuroido [Kanata Cramloyd]Suzumori Chisato
Mikoto Iburubaania [Mikoto Iblevernie]Asari*
Reona [Leona]Himekawa Airi
Rin Rekishinbia [Rin Lekisymbia]Tezuka Ryouko
Yumiko Masubuchi [Yumiko Masubuchi]Oota Ayumi
Haruka Kuramuroido [Haruka Cramloyd]Saiki Muma
Mafuyu Santero [Mafuyu Santero]Asaki Soyo
Tamotsu Nagayasu [Tamotsu Nagayasu]Seiryou Sei
Morisu Hazaaru [Moris Khazard]Adorena Rin
Mai Kenburei [Mai Kenbray]Kanematsu Yuka