AMNESIA (2011/08/18 PSP)

Check for related series


Protagonist [Heroine]N/A
Shin [Shin]Kakihara Tetsuya
Ikki [Ikki]Taniyama Kishou
Kento [Kent]Ishida Akira
Tooma [Toma]Hino Satoshi
Orion [Orion]Igarashi Hiromi
Ukyou [Ukyo]Miyata Kouki
Sawa [Sawa]Moriya Satomi
Mine [Mine]Akutsu Kana
Rika [Rika]Yoshida Seiko
Waka [Waka]Takahashi Hidenori
OwnerMatsumoto Shinobu