The*Ultraman [Ultraman Jonias] (TV)

Check for related series


Hikari YTomiyama Kei
????Kanemoto Shingo
Uchuu Hunter HatariSagami Tarou
–Inoue Makio
]Ono Takeo
AmiaTakizawa Kumiko
͌Utsumi Kenji
NarratorKanie Eiji
Lighthouse PersonnelFurukawa Toshio
RefugeeFurukawa Toshio
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.40)Yamanouchi Mariko