Tantei Shounen Kageman (2001-2002 TV)

Check for related series


Kage MantarouTARAKO
ShadowmanPunch UFO
TenkoSasamoto Yuuko
Kaitou De AaruMiyake Kenta
Occho KochoiSakaguchi Kouichi
ChunchunJou Masako
BaibaiTsuchiya Toshihide
????Itou Kentarou
????Sonobe Keiichi
? KurumiKikuchi Shouko
Kage MannosukeTsuchiya Toshihide
????Kikuchi Shouko
Quiz JijiiTsuchiya Toshihide
Beauty FaceKatsuki Masako
??? HinataToyoguchi Megumi
BaayaHigashi Saori
Kaitou No Yo~nMiyake Kenta
AcchaSakaguchi Kouichi
Mister XNaya Rokurou
De GozaaruShitaya Noriko