Sukuraido (s.CRY.ed) (2001/07/04-2001/12/26 TV)

Check for related series


Kazuma [Kazuma]Hoshi Souichirou
Ryuu Hou [Ryuhou]Midorikawa Hikaru
Yuta Kanami [Yuta Kanami]Tamura Yukari
Kiryuu Mimori [Kiryu Mimori]Nagashima Yuko
Sherisu Ajaani [Sherrice Adjani]Kurata Masayo
Kimishima Kunihiko [Kimishima Kunihiko]Yamazaki Takumi
Sutoreito Kuuga [Straight Cougar]Tsukui Kyousei
Tachibana Asuka [Tachibana Asuka]Iwanaga Tetsuya
Mujou Kyouji [Mujou Kyouji]Shiratori Tetsu
Maatin Jigumaaru [Martin Sigmar]Takada Yuuji
Urizane [Urizane]Shimada Bin
Iiryan [Yik Lian]Inoue Takayuki
Terada Ayase [Terada Ayase]Nishihara Kumiko
Kigetsuki Sou [Kigetsuki Sou]Yuuki Hiro
Banka [Banka]Touma Yumi
Chuuka [Chuka]Maruta Mari
Shoka [Syoka]Oomoto Makiko
Bifu [Biff] [1] (ep.1,6)Matsuo Ginzou
Bifu [Biff] [2] (ep.17-22)Shimada Bin
Emaaji Makusuferu [Emergy Maxfell]Chiba Isshin
Unkei [Unkei]Horiuchi Kenyuu
Preview Narration/NarrationWakamoto Norio
Government Secretary (ep.1-2,6,14)Nakajima Toshihiko
Elderly Person (ep.1)Yagi Kousei
Veteran Detective (ep.1)Shimada Bin
Novice Detective (ep.1)Satou Hiroyuki
Report Official (ep.1)Chiba Isshin
Masaki [Masaki] (ep.1)Tanaka Kazunari
Hideki [Hideki] (ep.1)Matsumoto Dai
Man (ep.1)Nakamura Hidetoshi
Man (ep.1)Tsukui Kyousei
Woman (ep.1)Nakajima Chisato
Kurusu [Kurusu] (ep.2)Chiba Isshin
Kaarunen [Colonel Carlnen] (ep.2)Matsumoto Dai
Ryuu Tairen [Ryu Tairen] (ep.2,9,16,18)Nakamura Hidetoshi
Keika [Ryu Keika] (ep.2)Kanamaru Hinako
Kiryuu Tadanori [Kiryu Tadanori] (ep.2)Nagashima Yuuichi
Leader [Wedge Burns] (ep.2)Inada Tetsu
Man A (ep.2)Kishio Daisuke
Man B (ep.2)Toochika Kouichi
Parliament Member (ep.3)Matsumoto Dai
Culprit A (ep.3)Imamura Naoki
Tatsunami Jooji [Tatsunami Jozi] (ep.4)Takagi Wataru
Terada Akira [Terada Akira] (ep.4)Yamada Fushigi
Old Man (Oyaji) (ep.4)Shimada Bin
Group Member (ep.4)Tsukui Kyousei
Elderly Person (ep.4)Naka Hiroshi
Townsperson (ep.4)Inoue Takayuki
Townsperson (ep.4)Imamura Naoki
Ikawa [Ikawa Kenichi] (ep.5)Nakajima Toshihiko
Medical Staff (ep.5)Imamura Naoki
Female Police Officer (ep.5)Minami Kyouko
Female Police Officer (ep.5)Hoshino Chizuko
Female Police Officer (ep.5,8)Fujiwara Mioko
Kyami [Cammy] (ep.6)Yukiji
Sudou [Sudou Satoshi] (ep.6)Mizuuchi Kiyomitsu
Okamoto [Okamoto] (ep.6)Kawazu Yasuhiko
Baccho [Baccho] (ep.6)Matsumoto Dai
Nasarooku [Nasaroc] (ep.6)Nagasawa Nao
High Official (ep.6)Chiba Isshin
P.P [Puly's Alter (P.P)] (ep.7)Matsuo Ginzou
Group Member (ep.8)Kawazu Yasuhiko
Lifeguard (ep.9)Mizuuchi Kiyomitsu
Old Woman (Obasan) (ep.10,12)Hoshino Chizuko
Elderly Person (ep.10)Matsumoto Dai
Elderly Person (ep.10)Inoue Takayuki
Group Member (ep.12)Kawazu Yasuhiko
Delinquent (ep.12)Kase Yasuyuki
Daasu [Darth] (ep.13)Kawazu Yasuhiko
Doreddo Reddo [Dred Red] (ep.14)Hori Yukitoshi
Subordinate (ep.14)Kawazu Yasuhiko
Subordinate (ep.14)Imamura Naoki
Subordinate (ep.14)Kase Yasuyuki
Old Woman (Obasan) (ep.14 up to 20) <ONLY CREDITED FOR EP.20>Maruta Mari
Agent (ep.15)Nakajima Toshihiko
Muucho Hattori [Mucho Hattori] (ep.15)Sugawara Junichi
Fani [Fani Terakado] (ep.14-15)Oomoto Makiko
Spectator (ep.15)Kawazu Yasuhiko
Spectator (ep.15)Imamura Naoki
Spectator (ep.15)Kase Yasuyuki
Dealer (ep.16)Nakajima Toshihiko
Villager (ep.16)Imamura Naoki
Villager (ep.16)Kase Yasuyuki
Man (ep.17)Imamura Naoki
Man (ep.17)Kase Yasuyuki
Group Member (ep.18)Matsumoto Dai
Group Member (ep.18)Kase Yasuyuki
Public Safety (ep.21)Egawa Hisao
Public Safety (ep.21)Matsumoto Dai
Yik Lian 3 (ep.22-23) <UNCREDITED ROLE>Inoue Takayuki
Yik Lian 4 (ep.22-23) <UNCREDITED ROLE>Inoue Takayuki
Female (ep.25)Kurata Masayo
Commanding Officer (ep.25)Egawa Hisao
Bureaucrat (ep.25)Sugawara Junichi
High Official (ep.25)Imamura Naoki
High Official (ep.25)Kawazu Yasuhiko
High Official (ep.25)Mizuuchi Kiyomitsu
Alter Crystal-Being [Unknown Alter] <UNCREDITED ROLE>Nagashima Yuko