Sugar Bunnies Chocolat! (2008/04/01 TV)

Check for related series


Shirousa [White Bunny]Horie Yui
Kurousa [Black Bunny]Kimura Akiko
Momousa [Peach Bunny]Tamura Yukari
Hanausa [Flower Bunny]Tamura Yukari
Buchiusa [Spotted Bunny]Ueda Kana
Mintousa [Mint Bunny]Masuda Yuki
Aousa [Blue Bunny]Yurin
Aomimiusa [Blue-Eared Bunny]Hamada Kenji
Sutoroberiiusa [Strawberry Bunny]Yurin
Buruuberiiusa [Blueberry Bunny]Masuda Yuki
Komugiusa [Wheat Bunny]Kakazu Yumi
Pandausa [Panda Bunny]Oonishi Takeharu
Rateusa [Latte Bunny]Fujita Yoshinori
Kapuchiinousa [Cappuccino Bunny]Sasamoto Yuuko
Joou Shukure [Queen Shukure]Tominaga Miina
Joou Aaru [Queen Aaru]Tominaga Miina
Tabiusa [Travel Bunny]Higuchi Chieko
Kazeusa [Wind Bunny]Watanabe Tomomi
Sofia Sherubuuru [Sophia Cherbourg]Ueda Kana
Nikora DeruvooInoue Marina
Sophia's Papa (Berunaaru) [Bernard Cherbourg]Hamada Kenji
Sophia's Mama (Rozarii) [Rosaly Cherbourg]Masuda Yuki
Pet Dog KatoriinuGinga Banjou
Butler Diiya DeruvooGinga Banjou
Furansowaazu Dyupoon [Francoise Dupont]Sasamoto Yuuko
Maruunu DebushanUmeda Kikumi
Pieeru June [Pierre Jeunet]Masuda Yuki
Sharurotto Fereeru [Charlotte]Tamura Yukari
EmiiruHiguchi Chieko
Jan BigottoInoue Kazuhiko