Streefighter II V (TV)

Check for related series


Ken's fatherWakamoto Norio
JamesUeda Yuuji
BellboyUeda Yuuji
Movie DirectorUeda Yuuji
DealerKoyasu Takehito
SuunSeki Toshihiko
Balrog Fabio La CerdaShiozawa Kaneto
Police InvestigatorTobita Nobuo
Elderly PersonMikawa Yuuzou