Soukou Kihei Votoms The Last Red Shoulder (1985/08/21 OVA)

Check for related series


Kiriko KyuubiiGouda Hozumi
Fiana (Phantom Lady)Yanaga Kazuko
Buuruuzu GoutoTomita Kousei
KokonaKawanami Youko
Banira BaatoraaChiba Shigeru
IpushironKami Kyounosuke
Yoran PeeruzenOotsuka Chikao
Guregoruu GarosshuKobayashi Kiyoshi
Baiman HagaadoShiozawa Kaneto
Muuza MerimeNakao Ryuusei