Soukou Kihei Votoms Big Battle (1986/07/05 OVA)

Check for related series


Kiriko KyuubiiGouda Hozumi
Fiana (Phantom Lady)Yanaga Kazuko
Buuruuzu GoutoTomita Kousei
KokonaKawanami Youko
Banira BaatoraaChiba Shigeru
Ru ShakkoMasamune Issei
Jan Pooru RocchinaGinga Banjou
Radaa NiivaaHirose Masashi
Karuman TomusuTokumaru Kan