Shouta no Sushi (1999/10/11 TV)

Check for related series


Sekiguchi ShoutaTakeuchi Junko
吭 (Fujita Seiji)Matsuyama Takashi
(Okamura Hidemasa)Takemoto Eiji
Shinko (Obata Shingo)Nagahama Mariko
Yuuki Takeshi(?)Kishi Yuuji