Shounen Santa no Daibouken! (1996/04/06-1996/09/21 TV)

Check for related series


Kuroosu [Claus]Hiiragi Mifuyu
Burinkii [Blinky]Shiina Hekiru
Marii [Mary]Hayashibara Megumi
Mei [May]Kanai Mika
Santa Kuroosu [Santa Claus]Yamanouchi Masato
BiizuruUeda Yuuji
NerukoUeda Yuuji
Nishiru [Necile]Shinokura Nobuko
Furosshii [Flossie]Tatsuta Naoki
RikkiiTachiki Fumihiko
Gurosshii [Glossie]Tachiki Fumihiko
IonSakuma Rei
HyuumaaArima Katsuaki
KasshiiMiura Urara
Piitaa [Peter]Masuoka Hiroshi
Zaarain-joou [Queen Zurline]Inoue You
Aaku [Ak]Shinagawa Tooru
Shiigura [Shiegra]Takano Urara
GuuzuruNishimura Tomohiro
TueniiKakinuma Shino
RaiOotsuka Akio
JunToyoshima Masami
AbinOobayashi Ryuusuke
Ooguwa-ou [King Awgwa]Matsuyama Takashi
VillagerMiyata Harunori
ShamoniiMiyata Harunori